Een onderzoek naar natuurinclusief, klimaat positief bouwen. Zoveel mogelijk met biobased materialen en slimme bouwsystemen. Dit gaat een stap verder dan biobased bouwen, het is bouwen voor de natuur in plaats van met de natuur. We gaan op zoek naar systemen waarmee de natuur deelgenoot wordt van gebouwen, wat leidt tot levende architectuur. We willen het netwerk van bestaande ideeën bij elkaar brengen en nieuwe ideeën en systemen mee uitwerken. Dit onderzoek presenteren we in drie vormen in de Embassy of Circular & Biobased Building:

Expo

We werken aan een expo waarin we op artistieke wijze de ideeën en systemen die er zijn voor natuurinclusief bouwen verbeelden en presenteren. In 2023 beginnen we met het ophalen van informatie en organiseren we een bijeenkomst waarin we het netwerk samenbrengen om de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen bespreken en onderzoeken.

Bouwsteen/-systeem trajecten

We onderzoeken hoe we met verschillende ketenpartners – bouwers, designers, producenten en meer – een of meer natuurinclusieve bouwstenen kunnen ontwikkelen. Een bouwsteen die is gemaakt van natuur, die natuur kan dragen en tegelijk constructief is. Deze presenteren we in de expo. 

Paviljoen

Karres en Brands, GROUPA en Carbonlab hebben gewerkt aan een inzending voor een 100% biobased Nederlands Paviljoen op de World Expo in Osaka 2025.

En hoe we dankzij biobased materialen echt natuur inclusief zouden kunnen bouwen dankzij nieuwe bouwstenen. Onze inzending was een gebouw dat landschap is dat een gebouw is. Het zou gekweekt worden in Nederland en de biobased ketens in Nederland laten opschalen en uitbreiden. Daarna zou alles naar Japan gebracht worden met een zeilschip.

Wij zijn hoog geëindigd maar hebben de aanbesteding niet gewonnen. Daarom gaan we door met dit plan maar in een andere vorm. Met de bovengenoemde bouwstenen kunnen we een paviljoen maken dat een van de uitingsvormen kan worden voor de expo in 2024 of later. Dit paviljoen laat de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen zien.