Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen.

WAAROM

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag om binnen het beschikbare koolstofbudget (gekoppeld aan het 1,5-graad opwarming scenario) te blijven. Dit levert uitdagingen en kansen op voor onder andere de landbouw en de bouw. Bouwmaterialen gemaakt uit hout, gewassen en/of bio reststromen bieden oplossingen voor de uitdagingen van zowel landbouw als bouw. Echter zien we dat zowel bij de bouw, als bij de boer, als bij de beleidsmaker, als bij de burger het ‘waarom dit moet’ al wel ingedaald is maar dat het ‘hoe dit moet’ nog heel erg de sfeer drukt. Hoe zorgen we ervoor dat de negatieve energie van onbegrip en angst naar elkaar toe omgezet kan worden in een positieve energie van mogelijkheden en aanpakken? 

Wij pleiten voor het inzetten van verhaal en verbeelding van vertellers, wetenschappers en kunstenaars om de inzet naar een regeneratieve economie te stimuleren en te versnellen.  

HOE

Met onze projecten The Growing Pavilion en The Exploded View hebben we bewezen dat de kracht van storytelling en verbeelding in deze nieuwe economie essentieel is. Om enerzijds professionals te bereiken en te betrekken en anderzijds een breder publiek bewust te maken maken van realistische alternatieven voor het huidige vervuilende systeem. Possible Landscapes borduurt voort op de research en storytelling van deze projecten, waarin de focus ligt op de mogelijkheden en schoonheid van biobased materialen. Met Possible Landscapes gaan we verder en beschouwen we nog nadrukkelijker het hele systeem van duurzaam bouwen en wonen. We onderzoeken hoe de keten, van grond tot gebouw, van gewas tot industrie en van ideaal tot financieel eerlijk waardesysteem, er per gebied uit kan zien en wat dit betekent voor de verschillende landschappen van Nederland.

REGIONALE AANPAK

Omdat de bodem- en water problematiek en andere maatschappelijke opgaven van een gebied zo belangrijk zijn voor een duurzame inrichting van ons landschap, kiezen we voor een regionale aanpak om de mogelijke ketens van land tot pand te onderzoeken. Startpunt van de vraag kan een gebiedsopgave zijn (bijvoorbeeld vernatting), maar het kan ook een ander vertrekpunt hebben, bijvoorbeeld hoe maken we een biobased schoolgebouw met enkel regionaal geteelde materialen?