Possible Landscapes is een meerjarig onderzoek naar de regeneratieve, rurale en urbane landschappen van vandaag en morgen.

We richten ons hierbij op het landschap en regeneratieve bouw. Samen met verschillende stakeholders uit deze ketens, zoals boeren, verwerkers, bouwers en bewoners, maar ook beleidsmakers en ecologen, ontwikkelen we perspectieven voor een leefomgeving die naast economische, ook ecologische en sociale waarde toevoegen. Steeds per regio, dus heel lokaal. Door verbeelding en verhalen maken we de mogelijkheden tastbaar in maquette installaties. Deze verbeelding biedt regionaal aanknopingspunten voor het vervolggesprek over mogelijke invullingen van het landschap. 
Samen vormen de verbeeldingen van verschillende regio’s een ervaringsgerichte tentoonstelling die laat zien hoe Nederland er morgen, overmorgen en in de toekomst uit kan zien. Zodat ook een breder publiek op (inter)nationaal niveau meegenomen kan worden in deze ontwikkeling.