Luister hier naar het verhaal achter het herbarium door Lucas De Man. Liever lezen? Dat kan onder het audiofragment.

Kijk eens hoe mooi de natuur is. Wat je hier ziet, zijn de planten die we vinden in de Peel en die zich helemaal fijn voelen in een nat gebied. Ze zijn tot kunstwerk verheven door Liesbeth Bulk van Crush on Nature. 

Je herkent de avondkoekoeksbloem, de grote lisdodde, de smalle stekelvaren, veenpluis, riet en natuurlijk veenmos. Deze groeien er nu al. En mocht de vernatting lukken dan kan je ook lavendelheide, zonnedauw en moerasvaren ontdekken in de Peel. Al deze planten horen bij de natte Peel en zorgen voor biodiversiteit, die weer zorgt voor ons en dat we hier nog even mogen blijven.