Luister hier naar het verhaal over het kamerlandschap van de toekomst door Lucas De Man.

Welkom bij het Achterhoekse kamerlandschap. Dit type half open landschap is kenmerkend voor de Achterhoek. Het bestaat uit een lappendeken van kleinere onregelmatige percelen, gescheiden door houtwallen, heggen en bomenlanen. Deze landschapselementen fungeren als windbrekers en beschermen tegen bodemerosie maar zijn ook belangrijk om water vast te houden en voor de biodiversiteit in een gebied. 

Het kamerlandschap is de afgelopen decennia een beetje verdwenen maar willen we hier water opvangen, een gezonde bodem creëren en een toekomst aan de boeren, burgers en natuur geven, dan moeten we herdenken hoe we dit landschap weer optimaal kunnen inrichten. En dat zie je hier. 

Scan de QR codes om de verschillende verhalen over landgebruik en wateropvang, over gezonde bodem en agroforestry, over erfdelen en sociaal landschap te horen en ontdekken. O ja, de tafel waar je naar kijkt kan draaien. Doe je voorzichtig?