Luister hier naar het verhaal achter deze modulaire biobased woning door Lucas De Man. Liever lezen? Dat kan onder het audiofragment.

Bouwen met natuurlijke materialen
Dat je hier een deel van een woning ziet is duidelijk, maar wat je misschien niet gelijk ziet is dat deze bijna volledig is opgetrokken uit grondstoffen en materialen die uit de omgeving komen. Zo zijn de geveldelen gemaakt van geperste platen van grove lisdodde vezels van 10cm dik. Alle meubels, de keuken en het isolatiemateriaal is gemaakt met natte gewassen als riet en lisdodde, die ook groeien op de boerderij. Al deze materialen houden CO2 vast en door het lokaal te telen en te verwerken kan je klimaat positief bouwen. 

De hoofdconstructie van de woning  is gemaakt van de resten van de CLT productie. Veel mensen weten dat niet, maar het frezen van CLT levert veel restproduct op waarmee je deze kleinere woningen dus perfect kan bedienen. 

De vlonders en houtwerk kan je bijv. van berkenhout maken. De berken groeien in het gebied tegennatuurlijk en moeten dus toch gerooid worden. Dan kan je er beter iets moois en nuttigs van maken dat je lokaal kan toepassen. Toch?

Wonen met zo min mogelijk impact op het landschap
Terug naar de woning naar ontwerp van Chantal en Alain Fouraux van Fix Greenbuilding. Deze woning is 75 m2 en modulair, dat wil zeggen dat hij in en uit elkaar kan en dus ook verplaatst kan worden. Ze bestaat uit een vaste unit waar je badkamer, keuken en toilet in zit. Dit noemen we de natte kamer. Hierin zitten alle technische voorzieningen en daaromheen worden dan extra modulaire wanden en plafonds toegevoegd om tot een volledige woning te komen. Wij tonen hier een doorsnede van de woning, de slaapkamer komt er bijvoorbeeld nog bij. 

De woningen worden volledig prefab geproduceerd in de fabriek en worden in slechts een paar dagen ter plekke in elkaar gezet. Ook staat de woning op palen zodat het water vrijelijk hoger en lager kan stromen. In droge gebieden kan je deze woningen op schroefankers zetten zodat je de grond minimaal aantast en de woningen ook weer weg kunnen. 

Het idee is om te bouwen met zo weinig mogelijk aansluitingen, met zoveel mogelijk groene energie die je via zonnepanelen en een buurtbatterij zelf opwekt. De grote vraag of uitdaging is nog: hoe zuiver je je water of ben je toch aangesloten op het net? Of kan je waterplanten inzetten voor het zuiveren van je water ? Dat willen we nog verder uitzoeken. Misschien met jou?

Businessmodel voor de boer
Het belangrijkste is dat hier ook een interessant businessmodel achter zit. Want als een boer twee tot maximaal vier huisjes per ha kan verpachten dan is er genoeg opbrengsten om niet afhankelijk te zijn van de inkomsten uit de oogst alleen. Indien je meer woningen plaatst per ha, zou je ook zonder inkomsten vanuit de boerderij je land kunnen beheren  als natuurgebied. En het gebied zo jaren kunnen laten herstellen. De mensen die in de huizen wonen dienen wel betrokken te zijn bij het landschap, anders krijg je geen begrip en respect. 

Wil je meer weten over de materialen? Scan dan de QR code bij de materialenbox. Je mag daar ook alles aanraken.

Met dank aan Chantal en Alain Fouroux (Fix Greenbuilding).