Luister hier naar de introductie door Lucas De Man.

Welkom bij onze maquette installatie over het landschap van de Achterhoek. 

De kaart stelt een gebied van 5 km voor, van het dorp Hengelo tot het waterwingebied ’t Klooster en proefboerederij de Marke tot het Zand. Deze kaart is 3D print door Omlab en gemaakt van natuurlijke materialen, reststromen uit het riool. De verschillende kleuren stellen de verschillende bodemsoorten voor: beekdalen, jonge heideontginningen, esgronden en beplante stuifzanden. De rode vlekjes is bebouwing.

Met dank aan: Ecoplex, Omlab, One Architecture, , Wageningen University & Research.