Een meerjarige, nationale zoektocht met alle stakeholders naar de mogelijkheden voor het zo groen mogelijk verduurzamen en (biobased) renoveren van monumenten.

Wat, waar, wanneer
Serie sessies in 2024
Verbeelding 2025-2026

Partners
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed