In 2025 realiseren we een volgende stap in de transitie naar een nieuw waardesysteem in de wereld van bouw, landbouw en landschap met het visionaire paviljoen Building as a Landscape

Het paviljoen is de verbeelding van ons meerjarig programma Regeneratieve stad & infra. Een samenwerkingsinitiatief met partners uit de bouw, infrastructuur, ecologie, waterbeheer, design en startups. Ons gezamenlijke doel is om de bouw- en infrastructuursector te transformeren zodat die naast economische, ook ecologische en sociale waarde toevoegt. Hierbij stellen wij ons steeds de vraag: hoe kunnen wij gebouwen en infra ontwikkelen die bijdragen aan het welzijn van mens en natuur!?

Building as a landscape
De vraag die centraal staat voor het paviljoen is: hoe maak je gebouwen en infra die zelf ook natuur zijn? Het antwoord is Building as a landscape, een paviljoen dat actief onderdeel is van het stedelijk landschap waar het in staat. 

Het paviljoen ademt en leeft. Zowel de gevels als het dak vangen water op, zuiveren het en voeden zo de omgeving. De muren, het dak en zelfs de fundering zijn een verblijfplaats voor schimmels, insecten, vogels en andere dieren. Het paviljoen en de bouwsystemen van (water)wegen, bruggen en geluidswallen die het herbergt, vormen een ecologische verbinding met het landschap eromheen. Water en bodem zijn dan ook leidend in deze ode aan de natuur. 

Innovatie
In het paviljoen tonen we verschillende innovatieve materialen, bouwsystemen, ideeën, ontwerpen en projecten op het vlak van regeneratieve bouw (nieuwbouw, verbouw en renovatie) en infra. Wat is nu en in de nabije toekomst al mogelijk? Hierbij focussen we ons op ‘groenblauwe’ toepassingen voor daken, gevels, infra (oa bruggen) en bodem. Waarbij we toepassingen demonstreren die de kwaliteit van de bodem en water versterken en zorgen voor een robuust watersysteem gericht op berging, langzame afgifte van water en natuurlijke zuivering. Hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale geobased grondstoffen en biobased materialen zien wij als een essentiële waarde.

Bewustwording, inspiratie én experiment 
De kracht van dit paviljoen is de 1:1 architecturale verbeelding van een transitie van gebouw naar een landschap en van een landschap naar infrastructuur. Een paviljoen dat niet alleen onderlinge regeneratieve systemen toont en verbeeldt maar ook een perfecte mockup is om te testen en te monitoren vanuit een bestaande ecologische context. Het paviljoen blijft dan ook een paar jaar staan op locatie zodat we de innovaties goed kunnen testen en monitoren. 

Een ervaring voor de bezoeker
De bezoekers aan het paviljoen kunnen met eigen ogen zien dat regeneratieve bouw en infra nu al mogelijk is. We maken water essentieel onderdeel van bouwsystemen, waardoor er een intensiever contact tussen mens en water. We streven hiermee een sterkere verbinding tussen mens en natuur, en specifiek water, na waardoor het bewustzijn en zorg voor water zal vergroten. Bezoekers mogen het paviljoen en het landschap errond ervaren door er op, rond, en in te lopen, alles aan te raken en de verhalen via tekst en beeld tot zich te nemen. Wij geven hen een hoopvol verhaal en een duidelijke noodzaak om door te pakken en meer samen te werken.

Paviljoen als versneller
Het komende jaar kiezen we met geïnteresseerde partners de regeneratieve toepassingen, materialen en concepten die interessant zijn om uit te werken en op te schalen. We werken per idee met een coalitie van bouwers, producenten, telers, natuur experts en ontwerpers. De uitgewerkte toepassingen worden gepresenteerd en getest in een reisbare expositie en het paviljoen zodat ze sneller ook in de praktijk kunnen worden toegepast. Juist door nu al in coalities met echte marktpartijen samen te werken vergroten en versnellen we de kans op een echte regeneratieve bouw en infra.   

Wij delen alle kennis die bij het ontwikkelen van deze innovaties opgedaan wordt met onze partners en zelfs met iedereen die interesse heeft. Zo stimuleren we samen die transformatie waar we zo naar verlangen. 

Meedoen?
Wil je via onderzoek, verbeelding en storytelling meewerken aan de transitie naar regeneratief bouwen? Wil je onderdeel worden van ons netwerk en toegang krijgen tot alle research en toepassingen? Wil je samenwerken en experimenteren met andere pioniers en een breed publiek bereiken? We gaan graag in gesprek. Neem contact op met een van onze teamleden

Diana van Bokhoven – diana@companynewheroes.com – 06 1443 0780
Eline Elbersen –  eline@companynewheroes.com – 06 8126 4550
Pascal leboucq – pascal@companynewheroes.com – 0648182763

Beeld: Artist impression door Anne Caesar.