Onderzoek met lokale stakeholders naar de toekomst van het Oldambtster Landschap. Ooit de ‘Graanschuur van Europa’, nu een gebied dat worstelt met de gevolgen van de droogte, inklinking van de aarde, verzakking, verzilting en armoede. 

Wat, waar, wanneer
4 sessies en expo in oktober – december 2023
De Graanrepubliek, Bad Nieuweschans

Bekijk voor meer informatie www.groningsvuur.nl

Partners
Gronings Vuur, Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, Landscape Collected, De Graanrepuliek.