Er zijn verschillende mogelijkheden voor publiek binnen Possible Landscapes. Dat betekent dat we per opdracht en per publiek altijd de juiste elementen, hoeveelheid informatie, vorm en interactie bepalen.

Er zijn drie verschillende smaken die we graag presenteren. Zo krijg je een idee van mogelijkheden. We gaan graag verder in gesprek over een passend aanbod.

Maquette Installatie 
De maquette installatie gaat over een specifiek gebied en thema dat in 3D wordt weergegeven. Het toont de mogelijkheden die voortkomen uit co-creatie sessies met de lokale keten. De eerste maquette installatie gaat over vernatting in hoogveengebied De Peel.

 • Je kunt de maquette bezoeken, tour met storyteller (30-60 min.).
 • Je kunt de maquette bezoeken huren voor op je evenement met storyteller.
 • Je kunt de sessies rond de maquette installatie organiseren (zie hieronder).
 • Je kunt een nieuwe maquette installatie bestellen over een ander gebied.

Ronde tafel sessies
Deze sessies gaan over de mogelijkheden voor een gebied vanuit een casus (vraagstuk). Het gaat om een interactieve sessie waarin onder begeleiding van een facilitator een vraagstuk binnen een gebiedsproces wordt besproken. Verbeelding en verhaal zijn belangrijke elementen in de sessie. Het startpunt is altijd een visuele weergave van het gebied. Naast de facilitator kan er een tekenaar aanwezig zijn bij de sessie die de uitkomsten vastlegt. Deze kunnen vervolgens in een tentoonstelling worden gepresenteerd. Afhankelijk van jouw situatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Met of zonder conversation table. 
 • Met of zonder maquette installatie.
 • Met of zonder expo van de tekeningen. 

Expo 
In een expo brengen we de verschillende inhoud bij elkaar, bijvoorbeeld tijdens een evenement, festival of in een museum. Dit kan met of zonder storytellers, maar altijd met minstens een vrijwilliger om mee in gesprek te gaan. De expo kan een combinatie zijn van verschillende elementen:

 • Van de maquette installatie plus tekeningen (en eventueel props, planten, etc.).
 • Van verschillende maquette installaties.
 • Van verschillende maquette installaties plus tekeningen (en eventueel props).
 • Van verschillende tekeningen (al dan niet uitgebreid met props).