Wat kan er nu al en wat zou er morgen of overmorgen kunnen? Een meerjarige zoektocht naar natuurinclusief bouwen met biobased materialen in de gebouwde omgeving. Gebouwen én infra. Nieuwbouw én renovatie.

Partners
TBI klimaattrein, Dura Vermeer infra, Rabobank, VP Capital, Dutch Design Foundation, Biobased Creations.